Matsikkerhet

Sikker keramikk ?

Norskprodusert keramikk er i hovedsak trygg å bruke til matvarer.

Medlemmene i Norske Keramikere er klar over farene, og vi som keramikere er pålagt å teste våre glasurer.

Vi er opptatt av matsikkerhet! Du kan be om dokumentasjon om du er i tvil.
  • Mattilsynet har laget en rapport som viser at norskprodusert keramikk er tryggere enn keramikk i mange andre land, blant annet Søreuropa.
  • Medlemmer av Norske Keramikere er klar over kravet Mattilsynet setter til at vi analyserer våre glasurer, og vi gjennomførte en stor samling analyser i 2007.
  • Vi vil ikke forgifte noen, heller ikke oss selv.
  • De norske grenseverdiene for bly, kadmium og barium er lavere enn i EU-landa.

Usikker på keramikk du har kjøpt?

Har du kjøpt keramikk i du er usikker på?

Utlekking av tungmetaller i keramikk skjer særlig i kontakt med syrer.
Dersom du ikke vet at keramikken er sikker, bør du ikke lagre saft, juice, syltetøy eller vin i keramikken. Om du drikker kaffe eller te gjør det ikke noe, men ikke lagre syrlige ting eller bruk den samme koppen daglig. Du kan også levere inn til Mattilsynet for analyse.

Kjøper du importert keramikk i en hvilken som helst butikk,  er det ingen sikkerhet for at disse glasurene er testet.

Bly

Bruk av blyglasurer har både med tradisjoner,  pris og uvitenhet å gjøre. Bly brukes i lavtbrennende leirgods for å senke smeltetemperaturen og fordi det gir fine, klare farger. Mye brukt i Søreuropa f. eks..

I Norge får en kjøpt fine blyfrie eller lavbly glasurer til leirgods.

Steingods blir brent ved så høye temperaturer at det ikke er nødvendig å bruke bly.

Kadmium og barium

er de andre stoffene det finnes grenseverdier for i Norge i dag. Tradisjonelt bør en være på vakt for sterke farger, særlig røde og gule farger pga. kadmium.

Nå selges det i Norge sterke, fine farger som er helt giftfrie å bruke. (Scan Form har en fin serie)

Noen matte glasurer inneholder barium.

Keramikerne bruker vanligvis disse rent dekorativt  på utsida, og bruker giftfrie, blanke glasurer inni ting beregnet til mat.

Fra Mattilsynet:

Nytt regelverk for avgivelse av tungmetaller fra keramikk til mat
Publisert: 19.08.2005   Sist oppdatert: 02.06.2006

Bly og kadmium som avgis fra keramikk til mat har vært regulert siden 1960-tallet. En risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet tilsier imidlertid at tidligere grenseverdier ikke har gitt forbrukerne tilstrekkelig beskyttelse. Grenseverdiene er følgelig senket med virkning fra 20. juli 2005.

Undersøkelser Mattilsynet har gjort de siste årene viser at norskprodusert keramikk avgir mindre metaller til mat sammenliknet med produkter fra eksempelvis Sør-Europa.
Relativt få produkter viste seg å overskride de daværende grenseverdiene for tungetallene bly og kadmium. Mattilsynet oppfordrer likevel norske keramikere og kunsthåndverkere til å fortsette sitt fokus på å levere trygge produkter, og forutsetter at dokumentasjonsplikten overholdes.

Følgende grenseverdier  for hulvarer (alle gjenstander som kan fylles) gjelder i Norge:

Gjenstand    Hulvarer*
Bly              0,1 mg Pb/l
Kadmium    0,01 mg Cd/l
Barium        1 mg Ba/l

Det er viktig å merke seg at selve grenseverdiene er nasjonale og strengere enn i EU/EØS-området. Kravene til selve erklæringene og dokumentasjonen samsvarer imidlertid med EUs direktiver. Importerte produkter skal også overholde nasjonale bestemmelser i Norge.
Mattilsynet har også gitt keramikere en anbefaling i migrasjon fra andre metaller.

Mattilsynet 31.07.2007

Det er særlig de som daglig konsumerer sur drikke som jus og vin fra keramiske gjenstander som kan eksponeres for forhøyede nivåer av bly. Mattilsynet understreker at selv om grenseverdiene har vært satt høyt, er det ikke snakk om akutt helsefare ved bruk av slike produkter. De aller fleste keramiske gjenstander avgir metaller i betryggende lave nivåer.

Ettersom et eget EU-direktiv regulerer keramikk, har Mattilsynet prøvd å påvirke EU-kommisjonen til å senke grenseverdiene for tungmetaller. Mattilsynet har hittil ikke fått gjennomslag for sitt syn i EU, og har derfor funnet det nødvendig å senke grenseverdiene nasjonalt, med henvisning til den såkalte ”sikkerhetsgarantien” i EØS-avtalen.

Endringene er gjort i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler, 21. desember 1993, nr. 1381. 

Etter fastsettelsen av nye grenseverdier har Norge henholdsvis 40 og 30 ganger lavere grenseverdier for bly og kadmium enn EU. Det er funnet at barium i enkelte tilfeller kan avgis i for høye mengder til drikke. Mattilsynet har derfor fastsatt nasjonale grenseverdier også for dette metallet.

– Vi har gjort grundige undersøkelser av det norske markedet, og føler oss trygge på at norske keramikere vil klare å overholde de nye grenseverdiene, uttaler rådgiver Per Fjeldal i Mattilsynet.

Mattilsynet er mer bekymret for produkter som tas med inn i landet av privatpersoner fra ulike land i Sør-Europa. Slike produkter har vist seg å kunne avgi bly i mengder vesentlig over også de gamle grenseverdiene og kan være farlige til daglig bruk i kontakt med sur drikke.

Kontaktperson:
Rådgiver Per Fjeldal, Seksjon for fremmedstoffer og tilsetningsstoffer ved Mattilsynets hovedkontor.
Telefon: 23 21 67 71

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s